Sub menuAlgemene voorwaarden Yayasan PAK Indonesia
x
Aanmelding
Vrijwilligers kunnen zich opgeven voor hetgeen dat Yayasan PAK Indonesia Toraja aanbiedt. Aanmelden kan door een ingevuld boekingsformulier voorzien van handtekening per post naar de stichting te sturen. Ook heeft de vrijwilliger de mogelijk om aan te melden via de website of telefonisch. Na het invullen van het boekingsformulier komt de overeenkomst tussen de vrijwilliger en de stichting. Na ontvangst van het boekingsformulier krijgt de vrijwilliger binnen twee weken een bevestiging/factuur toegestuurd per email of per post.

Betaling
Na ontvangst van de bevestiging/factuur, van de door de vrijwilliger geboekte product, dient de vrijwilliger minimaal 50% van de gehele reissom per omgaande te betalen aan Yayasan Pak Indonesia Toraja. Minimaal vier weken voor aanvang dient het resterende bedrag volledig betaald te zijn. Bij boekingen binnen vier weken voor aanvang dient de vrijwilliger de gehele reissom per omgaande te voldoen. Bij het uitblijven van de betaling dient Yayasan PAK Indonesia Toraja telefonisch of schriftelijk de vrijwilliger te herinneren aan de betalingsverplichting. Afhankelijk de vertrekdatum heeft de vrijwilliger maximaal vijf dagen de tijd de betaling alsnog te verrichten. Blijft de betaling uit dan wordt de overeenkomst als geannuleerd beschouwd, waarbij alle daaruit voortvloeiende kosten voor de rekening van de vrijwilliger zijn. Reeds betaalde gelden worden niet gerestitueerd.

Betalingen aan Yayasan PAK Indonesia Toraja moeten worden gedaan op de volgende bankrekening.

Bank name: BRI (Bank Rakyat Indonesia)
kantor cabang Makale (PO232) di Rantepao,
Tana Toraja SULSEL Indonesia
Account Name: Yayasan PAK Indonesia Toraja
Account No.: 0232-01-028161-50-4 (Britama)
Swiftcode: BRINIDJAXXX

Bij betalingen vanuit het buitenland staat de vrijwilliger voor de kosten van geldtransfer die de bank hanteert. Dit betekend dat tijdens het overschrijven gekozen moet worden voor 'OUR'.

Annuleringen door de klant
Wanneer de overeenkomst door de vrijwilliger geannuleerd wordt zijn er kosten verschuldigd.
Bij annuleringen voor, tijdens en na vertrek de totale project fee.
De geboekte tickets, die tijdens het vrijwilligerswerk worden gebruikt, moeten bij annulering volledig worden betaald. Annulering van een vliegticket is 100% van de totale som.
Yayasan PAK Indonesia Toraja adviseert, de vrijwilliger, een annuleringsverzekering, tijdens het boeken, af te sluiten.

Grenskosten
Kosten van grensovergangen zijn niet bij de reissom inbegrepen en deze moeten terplekke door de vrijwilliger worden betaald. Het kan zijn dat vertrekbelastingen of grenskosten afwijken van de prijzen, die door de medewerkers van Yayasan PAK Indonesia Toraja zijn vermeld. Yayasan PAK Indonesia Toraja is hier niet verantwoordelijk voor.

Kennelijke fouten en/of vergissingen
Kennelijke fouten of vergissingen in het programma of tijdens gesprekken met één van de Yayasan PAK Indonesia Toraja medewerkers zijn niet bindend voor Yayasan PAK Indonesia Toraja.

Verlengen
Verlengen van de reis dient de vrijwilliger tijdens het vrijwilligerswerk kenbaar te maken aan mevrouw Manaek Lande of Dhr. Jan O. Staal. Het verlengen is op voorbehoud en biedt garantie, dat het mogelijk is.

Verzekeringen
De vrijwilliger moet voor vrijwilligerswerk (verplicht) een speciale reisverzekering afsluiten, die ook de werkzaamheden tijdens het vrijwilligerswerk dekt.  Deze verzekering kan worden afgesloten bij Green Canyon Reizen in Nederland. Tevens is het raadzaam een annuleringverzekering af te sluiten, zodat de vrijwilliger de project fee terug krijgt van de verzekeringsmaatschappij.

Vrijwilligerswerk
Tijdens het vrijwilligerswerk, moet de vrijwilliger zich goed gedragen. Het is verboden om tijdens de werkuren alcohol te drinken. Het kan voorkomen dat het, op bepaalde plaatsen, niet toegestaan is te roken. De vrijwilliger moet hiervoor advies inwinnen bij de locale medewerkers. Drugs zijn ten strengste verboden en vrijwilligers die in bezit zijn van drugs moeten het vrijwilligersproject direct verlaten. Als de vrijwilliger zich niet naar behoren gedraagt, kan hij/zij, door de lokale projectbegeleiding, worden verwijderd van het project en de kosten die hier uit voortvloeien zijn voor rekening van de vrijwilliger. Er is geen restitutie mogelijk. Klachten dienen direct te worden gemeld bij Manaek Lande of bij Jan O. Staal.
De vrijwilliger dient contact op te nemen met de huisarts of GG&GD voor medisch advies.