Welkom bij het PAK Project

In het voorjaar van 2004 reisde ik naar Tana Toraja (Zuid-Sulawesi), onder andere vanwege een stage in hotelmanagement bij wijlen Ibu Tomasoa-Lande. Ik hoopte ook wat vrijwilligerswerk in Indonesië te kunnen doen. Toen ik bij een lokaal weeshuis de problemen zag waarmee de toegewijde staf dagelijks te maken had, besloot ik een project te ontwikkelen dat vrijwilligers aan zou aantrekken om de staf te helpen. Het PAK Weeshuis Project Rantepao in Torajaland was het resultaat.

Vervolgens is het project zich gaan uitbreiden naar andere delen van Indonesië en zijn er weeshuizen in Jakarta (Java) en Jayapura (Papua) toegevoegd aan het PAK Project. Zo werd het aanvankelijk lokale project in Rantepao nationaal en kreeg het project de naam: PAK Weeshuis Project Indonesië. Tijdens mijn stage in 2004 leerde ik Manaek Lande kennen, zij was werkzaam als manager van diverse afdelingen binnen het hotel waar ik werkte. Samen zijn we verder gegaan kinderen te helpen, met het resultaat dat sinds 2008 is het non-profit project een Indonesische NGO stichting geworden met thuisbasis Torajaland, waar wij een eigen weeshuis hebben gebouwd en hiervan de deuren in 2009 hebben geopend voor kinderen uit Tanah Toraja en de Mamasa Vallei.indonesie voorwebsite

In 2013 is besloten de locaties Jakarta en Papua (Irian Jaya) verder zelfstandig te laten opereren, deze weeshuizen hebben geen hulp meer nodig en kunnen zichzelf voorzien. In 2015, is na 6 zeer actieve, bewogen jaren, besloten het PAK Weeshuis in Torajaland te sluiten. De kinderen zijn onder gebracht bij hun naaste familie en krijgen nog steeds hulp waar nodig. We boden kinderen met de status (half-)wees en kinderen uit gebroken gezinnen onderdak. Maar ook kinderen waarvan de ouders op dat moment te arm waren hun kinderen behoorlijk te onderhouden. Het weeshuis verschafte hen voedsel en onderdak. Daarnaast, en dat was het belangrijkste, bood het weeshuis een steunende omgeving waarin de kinderen liefde kregen en verzorgd werden. Kinderen van elke achtergrond waren welkom; opname was enkel gebaseerd op noodzaak.

Het PAK Weeshuis in Torajaland kreeg een nieuwe bestemming als sociëteit. In het PAK Huis zijn drie ochtenden per week de PAK Kindercrèche actief bezig, om kleuters en jonge kinderen te amuseren, zodat hun ouders gedurende die tijd kunnen werken of andere activiteiten kunnen uitvoeren. Gedurende de middagen worden lokale kinderen met elke achtergrond voorzien van Engelse Les, die door een bevoegd Engels docent gegeven wordt. Tijdens de weekenden staan de deuren van het PAK Huis open voor kinderen, om deel te nemen aan diverse sociale activiteiten, die variëren van knutselen, koekjes bakken tot aan sport tot spel.

Het bestuur,Manaek en ik werken op vrijwilligerbasis binnen de stichting, daarom komt 100% van het verdiende geld ten goede aan liefdadigheid en wij kunnen uw bijdrage dus goed gebruiken. Elke vorm van hulp (tijd, geld, expertise etc.) wordt zeer op prijs gesteld.

Laten we samenwerken om deze kinderen van Indonesië te laten zien dat ze niet vergeten worden!

Met hartelijke groeten,

Jan O. Staal
Stichting PAK Weeshuis Project Indonesië