Sponsorkinderen (Studiefonds)

Hoe is het adoptieplan/studiefonds ontstaan?
Indonesië is de grootste archipel in de wereld. Indonesië mag zich weliswaar een middeninkomenland noemen, maar bijna 70 miljoen mensen balanceren op het randje van de nationale armoedegrens. Het verschil tussen arm en rijk is aanzienlijk, de armen hebben nauwelijks te eten en ze hebben doorgaans een bouwvallig dak boven hun hoofd (als ze er al één hebben!). Arme kinderen hebben nauwelijks kans op een goede toekomst, waardoor ze in de voetsporen van hun ouders treden, een armoedig bestaan. Daarnaast hebben (half-)weeskinderen, kinderen uit gebroken gezinnen en straatkinderen nog meer problemen, zij hebben vaak geen steun van hun familie. In de meeste gevallen speelt geld hierbij een grote rol, waardoor ze er alleen voorstaan. Ook zijn ouders vaak genoodzaakt om hun kinderen al op jonge leeftijd te laten werken, hierdoor krijgt het kind geen kansen die het wel behoort te krijgen. Soms worden kinderen gebruikt als kindslaaf, zodat ze door iemand worden bedwingt om op straat te bedelen en is sommige gevallen komen kinderen in de prostitutie terecht, waardoor het een levenslange schade oploopt. Deze kinderen kunnen geen goed onderwijs volgen, waardoor ze zonder diploma’s opzoek moeten gaan naar werk, waardoor ze zwaar werk moeten verrichten waarmee ze nauwelijks voor betaald krijgen.
Voor deze kinderen zet Stichting PAK Weeshuis Project Indonesië zich in. De kinderen in Torajaland verdienen beter, we proberen zoveel mogelijk kinderen te helpen. Echter moet dit tot onze grote spijt toch stap voor stap, maar met uw hulp zetten de kinderen een stap in de goede richting.

Ons doel:
Wij hebben uw hulp nodig om de kinderen een kans te geven, zodat ze na de middelbare school kunnen studeren, een beroepsopleiding of cursussen kunnen volgen. Een goede studie duurt gemiddeld 4 jaar, naast de studiekosten moeten we rekenschap houden met verblijfs-, reiskosten en kosten voor eten en drinken. Hiervoor moet er per kind worden gespaard, zodat hij/zij, net als vele van ons, een kans heeft op een goede opleiding.
Op deze manier hebben de kinderen een kans op een goede toekomst, zodat ze tegen een goed salaris kunnen gaan werken. Mocht het kind ooit een gezinstichten dan kunnen zij goed voor hun toekomstige kinderen zorgen, zodat armoede geen rol meer speelt.

Wie kan financieel adopteren/ondersteunen?
Iedereen kan een kind financieel ondersteunen, hiermee bedoelen wij; personen, families, vriendengroepen, buren, collega’s, verenigingen, stichtingen, scholen en uiteraard bedrijven. U kunt ook gezamenlijk met uw vrienden, collega's, buren, klasgenoten etc. de kinderen steunen. Uw naam of instelling gegevens kunnen op verzoek worden vermeld op de ‘Sponsorkinderen pagina’.

Samenvatting financiële adoptie:
De ‘financiële adoptieouders’ doneren een (eenmalig of vaker) bedrag vanaf € 25,-. Hiermee adopteren ze dan geen specifiek kind, maar adopteren alle kinderen die wij hebben geselecteerd. De adoptiedonatie zal dan worden bijgeschreven op bankrekening van het studiefonds. Aan het einde van het jaar krijgen de adoptieouders of adoptiebedrijven informatie over hun financiële bijdrage aan het studiefonds. Periodieke donateurs krijgen daarnaast meerdere malen tussentijdse informatie toegezonden omtrent de stand van zaken. Naast de financiële adoptie op afstand ontvangen de adoptieouders of adoptiebedrijven meerdere keren per jaar post van de kinderen, dit bestaat doorgaans uit brieven, tekeningen, foto’s en andere persoonlijke zaken van de kinderen.

Het PAK Huis in Torajaland:
De kinderen wonen niet in het PAK Huis, de kinderen wonen bij hun naaste familie in omliggende dorpen. Deze kinderen hebben diverse achtergronden en we proberen de ouder(s) - verzorgers te begeleiden waar nodig. Gedurende de weekenden kunnen de kinderen naar het PAK Huis komen om deel te nemen aan één of meerdere van onze sociale activiteiten. Manaek Lande is dan aanwezig en let o.a. op de kinderen, Manaek is de directrice van de stichting en het PAK Project in Torajaland - Sulawesi.

Het is uiteraard mogelijk tijdens een reis naar Torajaland een bezoek te brengen aan het PAK weeshuis, zodat u de kinderen kunt bezoeken.

Studiefonds kosten:
De studiekosten variëren enorm, de prijzen worden bepaald door de studiekeuze en de locatie. Zo is een studie in de verpleegkunde goedkoper dan een studie medicijnen en een studie economie duurder dan een studie toerisme. Daarnaast is de leeftijd van het kind mede bepalend voor de hoogte van de financiële adoptiebijdrage, daarom hebben we besloten om de persoonlijke adoptiebijdrage om te zetten in een algemeen studiefonds. Hierdoor krijgt ieder kind een eerlijke kans en kunnen alle kinderen gebruikmaken van het studiefonds. Tevens hoeft u dan geen moeilijke keuze te maken uit één van de kinderen. Financieel doneren aan het studiefonds is mogelijk vanaf € 25,- euro, u mag uiteraard meer doneren! U mag eenmalig doneren, maar natuurlijk ook periodiek.

Onderstaand de bankgegevens van het Studiefonds Torajaland waarop u donaties kunt storten:

Bank Mandiri KCP Rantepao Tana Toraja
Sulawesi Selatan - Indonesia
Rekeningnummer : 152-00-1071339-0
Swift/BIC code : BMRI.IDJA
Transfer type: OUR (Internationaal bankierkosten voor rekening van verzender)
Rekeningnaam : Yay. PAK Indonesia
Jl. Se'pon, Lingk, Angin-Angin 2, lemb.Tallulolo, Kec.Kesu
Tana Toraja, Sulawesi Selatan - Indonesia.

U kunt uiteraard ook geld overmaken via WesternUnion, u kunt dan uw donatie richten aan Mevr. Manaek Lande te Rantepao, Tana Toraja 91831 South Sulawesi - Indonesia.


Bekijk de persoonlijke pagina’s van de kinderen die wij reeds ondersteunen en waar wij uw hulp voor vragen in de vorm van financiële adoptie (doneren aan studiefonds) of steun aan het PAK Huis. U hulp is hard nodig, zonder uw financiële steun bereiken de kinderen waarschijnlijk niet wat wij ze zo graag willen bieden, een goede studie en vervolgens een passende baan!
Dus kom op! Doneer of kom terplekke langs tijdens een reis naar Sulawesi en help de kinderen van het PAK Huis d.m.v. een donatie te geven aan mevrouw Manaek Lande!

Ga naar de persoonlijke pagina's van onze kinderen